News

30 Maart 2020

Corona: update overheidsmaatregelen voor Horeca

 

Beste Klant,

 

Er zijn heel wat begeleidingsmaatregelen uitgevaardigd door de verschillende regeringen om de bedrijven die getroffen zijn door de Corona crisis te helpen om deze periode te overbruggen.

Hierbij vind je een overzicht van de maatregelen. Dit zal in de volgende dagen, weken nog evolueren.  De verschillende regeringen zijn hier nog volop mee bezig.

 

Maatregelen waarvan de Horeca kan genieten:

 

Hinderpremie Vlaanderen:

Ø  In Vlaanderen kan je een hinderpremie krijgen als je zaak fysisch in het Vlaams gewest gelegen is en je rechtstreeks verplicht bent (type zaak opgenomen in lijst) door de Federale Overheid om te sluiten.

Ø  Voorwaarde om hiervan te genieten: min 1 volwaardig en voltijds inkomen hebben. Dit kan de zaakvoerder zijn of een personeelslid.

Ø  Hinderpremie wordt per zaak toegekend die aan de twee bovenvermelde voorwaarden voldoet, met een maximum van 5 hinderpremies per onderneming.

Ø  Een horeca zaak waar je nog maaltijden kunt afhalen heeft eveneens recht op die premie. Noodzakelijke voorwaarde is dat de eetruimte gesloten is.

Ø  Hinderpremie bedraagt 4.000 € en 160 €/ dag  voor de dagen dat de zaak na 6 april moet gesloten blijven. Zaak moet volledig gesloten zijn met uitzondering hierboven vermeld.

Ø  Aanvraag moet ingediend worden tegen 5 mei.

Ø  Verplicht online aanvragen bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). VLAIO controleert als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en zal automatisch de premie uitbetalen.

 

Hinderpremie Brussel:

Ø  De eet- en drankgelegenheden (NACE code 56, 55, 79, 92 en 93) in het Brussels gewest hebben eveneens recht op een hinderpremie van 4.000 €

Ø  De details voor het verkrijgen van deze premie zullen pas volgende week bekend gemaakt worden.

Ø  Meer informatie vind je op www.premieskmo.brussels

 

Hinderpremie Wallonië:

Ø  De eet- en drankgelenheden (NACE codes 56, 55, 79, 47 -maar niet 47.20, 47.62 en 47.73- en 96) kunnen genieten van deze hinderpremie.

Ø  De premie bedraagt 5.000 €.

Ø  De uitbatingszetel dient in Wallonië gevestigd te zijn.

Ø  Het elektronisch platform waarop de aanvraag moet ingediend worden zal beschikbaar zijn vanaf 27 maart.

 

RSZ:

Ø  Voor de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid voor Q1 en Q2 2020, wordt er automatisch uitstel van betaling verleend tot 15 december.

Indien een ondernemer betalingsmoeilijkheden ondervindt, kan hij met de RSZ een afbetalingsplan overeenkomen voor een periode van max 24 maand.

Ø  De RSZ aangiftes moeten tijdig ingediend worden. Hiervoor wordt geen uitstel gegeven.

Ø  Iedere zelfstandige kan vermindering van zijn voorlopige sociale bijdrage vragen voor 2020. Aanvraag dient te gebeuren via het Sociaal Verzekeringsfonds waarbij hij aangesloten is.

Ø  Iedere zelfstandige kan voor 15 juni een aanvraag indienen voor uitstel van betaling van zijn voorlopige sociale bijdragen voor Q1 en Q2 2020.  Je kan maximum 1 jaar uitstel bekomen. Aanvraag dient te gebeuren via het Sociaal Verzekeringsfonds waarbij hij aangesloten is.

 

Crisis Overbruggingsrecht voor Zelfstandigen:

Ø  Van zodra een horeca zaak moet sluiten, kan ze ook genieten van het Crisis-Overbruggingsrecht.

Ø  Dit kan bekomen worden in combinatie met de Hinderpremie.

Ø  Je ontvangt een volledig maandbedrag van 1.291, 69 € (1.614,1 € indien gezinslast).

Ø  Aan te vragen via je Sociaal Verzekeringsfonds

 

Uitstel betaling lening en garantiefonds:

Ø  Niet financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen kunnen kosteloos tot 30 september betalingsuitstel vragen aan hun financiële instelling. Voorwaarde is dat er geen betalingsachterstal was op 1 februari of een betalingsachterstal van niet meer dan 30 dagen op 29 februari. Dit uitstel dien je aan te vragen bij je bank en bewijzen dat je bedrijf in nood zit door de Corona crisis.

Deze maatregel zal via KB ingevoerd worden nadat de regering bijzondere volmachten gekregen heeft van het parlement.

Ø  Niet financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen kunnen tot 30 september een lening afsluiten met een looptijd van maximum 12 maand. Deze lening wordt gewaarborgd door het garantiefonds.  Voorwaarde is dat er geen betalingsachterstal was op 1 februari of een betalingsachterstal van niet meer dan 30 dagen op 29 februari. Deze lening dien je aan te vragen bij je bank en bewijzen dat je bedrijf in nood zit door de Corona crisis.

Deze maatregel zal via KB ingevoerd worden nadat de regering bijzondere volmachten gekregen heeft van het parlement.

 

 

Alle nieuws
Stuur ons een berichtje.
Indien u doorgaat met surfen op onze site, aanvaardt u onze Privacybeleid.
Ok