News

11 Augustus 2020

Nieuwe steunmaatregelen Corona

Beste klant,

Jammer genoeg worden we geconfronteerd met een tweede opflakkering van het Corona virus, waardoor er afhankelijk van de regio opnieuw strengere maatregelen van kracht geworden zijn.  Deze evolutie heeft uiteraard een negatieve impact op onze activiteiten. 

Recent zijn nieuwe steunmaatregelen belangrijk voor onze sector van kracht geworden, die we jullie graag toelichten.

Tijdelijke Werkloosheid door ‘Overmacht’:

Het stelsel van Tijdelijke Werkloosheid door Overmacht dat momenteel voor alle sectoren van toepassing is, loopt ten eind op 31 augustus 2020. Maar de Tijdelijke Werkloosheid door Overmacht kan verder toegepast worden tot 31 december 2020 voor:

 1. De sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de dringende maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Die sectoren zullen expliciet worden bepaald door de minister van Werk (naar alle waarschijnlijkheid via een lijst aan NACE-codes). Momenteel is die lijst nog niet vastgelegd.
 2. Los van de sector, zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in elk geval ook kunnen worden ingeroepen indien jouw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 (dus tussen 1 april en 30 juni) voor ten minste 20% van het normaal aantal te werken dagen tijdelijke werkloosheid (om economische redenen en wegens overmacht) heeft ingeroepen. De meeste van jullie bedrijven zullen onder die regel vallen.

Indien je bedrijf niet tot  één van die twee categoriën behoort, kan je beroep doen op het stelsel van Economische Werkloosheid dat tijdelijk tot 31 december 2020 versoepeld wordt:

 1. De periodes worden voor arbeiders verlengd naar 8 weken voor volledige werkloosheid en 18 weken voor gedeeltelijke werkloosheid. De administratieve formaliteiten zijn niet gewijzigd.
 2. Voor de bedienden dient geen voorafgaande goedkeuring bekomen te worden voor ‘Bedrijf in Moeilijkheden’ .  Ook de duurtijd voor de bedienden wordt verlengd.

KMO overbruggingskrediet met staatswaarborg:

De overheid heeft 10 mia van de financiële bazooka van 50 mia voorbehouden voor het KMO overbruggingskrediet.

Wat houdt het KMO overbruggingskrediet in?

 • Iedere KMO kan beroep doen op het overbruggingskrediet.Uitgesloten zijn  ondernemingen waarvan financiële activiteiten de hoofdactiviteit is, management vennootschappen en patrimonium vennootschappen.  
 • De aanvraag dient te gebeuren via de bankinstellingen.
 • De toegestane kredieten hebben een looptijd van 12 tot 36 maanden.
 • De kredieten dienen afgesloten te worden tussen 24 juli en 31 december 2020.

Onder kredieten wordt verstaan: lening, kredietopening, toegelaten debetstand. Uitgesloten zijn: herfinancieringskrediet, weder opname kredieten, leasingovereenkomsten, factoringovereenkomsten, consumenten- en hypothecaire kredieten.

 • De maximale hoofdsom van het krediet is het hoogste bedrag van de hieronder vermelde criteria:
 1. Liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer gedurende 18 maanden vanaf de verlening van het krediet
 2. Dubbele van de jaarlijkse totale loonkost (incl. sociale lasten)
 3. 25 % van de omzet van het laatste afgesloten boekjaar.
 • De intresten die op de hoofdsom gewaarborgd zijn met de overheidswaarborg:
 1. 2 % intrest op de hoofdsom
 2. Verhoogd met 50 basispunten als vergoeding voor de staatswaarborg
 • De staatswaarborg bedraagt 80 % op de hoofdsom en de hierboven vermelde intresten
 • De banken kunnen nog andere waarborgen vragen voor dit krediet.
 • Staatswaarborg kan door de banken aangesproken worden tot 30 juni 2025.

Vrijstelling van doorstorting van de Bedrijfsvoorheffing:

Om de tewerkstelling in de zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen wil de wetgever de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 milderen via een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voorwaarde is dat de betrokken werkgevers gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Andere relevante informatie

De geldigheid van maaltijd- en eco cheques die vervallen zijn in maart, april, mei en juni wordt met 6 maanden verlengd.

Met vriendelijke groeten?

 

Alle nieuws
Stuur ons een berichtje.
Indien u doorgaat met surfen op onze site, aanvaardt u onze Privacybeleid.
Ok