News

02 December 2020

Steunmaatregelen Horeca

Zowel de federale als regionale regeringen hebben beloofd onze zwaar getroffen horecasector te steunen.

Onderaan vindt u de steunmaatregelen specifiek aan onze sector per gewest terug.

A. Steunmaatregelen voorzien door Het Brussels Hoofstedelijk Gewest

1. Premie voor Brusselse cafés en restaurants:

2. Lening via Finance Invest Brussels voor horeca en toeleveranciers:

 • de toeleveranciers van de horeca die hard getroffen zijn door de Corona maatregelen kunnen hier gebruik van maken.
 • Het is een lening zonder waarborg aan een verlaagd tarief.
 • Duur 5 jaar.
 • Geen kapitaalsaflossingen gedurende 6 tot 12 maanden. Enkel intrest te betalen in die periode.
 • Rente is varieert volgens de schijf
 • Aanvragen via coronacontact@finance.brussels 

3. Overheidsgarantie Brussels gewest: 

 • Kan aangevraagd worden via Brussels Garantiefonds op bankleningen voor een totaalbedrag van 20 mio €

4. Betaling Onroerende Voorheffing:

Betalingstermijn wordt met twee maanden verlengd.

 

B. Steunmaatregelen voorzien door de Vlaamse Regering : 

1. Vlaams Beschermingsmechanisme

 • Kan aangevraagd worden voor de periode 1 okt-15 nov of voor de periode 19 okt – 15 nov.
 • Alle ondernemingen die verplicht gesloten zijn of een omzet verlies hebben van min 60 % in één van beide periodes, kunnen het aanvragen.
 • De bedrijven die verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetverlies aantonen.
 • Steun is maximum 10 % van de omzet voor dezelfde periode in 2019.
 • Meer informatie over de Vlaams Beschermingsmechanisme hier https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme  
 • De steun kan aangevraagd worden vanaf 16 november en moet voor 31 december ingediend worden.

2Handelshuurlening

 • Kan nog aangevraagd worden tot 30 november
 • Meer info hier https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

C. Steunmaatregelen voorzien door de Waalse Regering : 

1.Tegemoetkoming Horeca:

 • Van toepassing voor Restaurants en Café’s
 • Toegekend bedrag is afhankelijk van het aantal werknemers.

2. Prêt Ricochet:

 • Lening voor een maximaal bedrag van 45.000 €.
 • Aanvragen via je bank.
 • SOWALFIN geeft een waarborg aan de bank van 70 % voor een lening van maximum 30.000 €.
 • SOWALFIN geeft een achtergestelde lening van 15.000 € aan 0 % intrest.
 • Meer info hier  http://www.sowalfin.be/ricochet/

3. SOGEPA lening

 • Dient om liquiditeitsbehoefte op korte termijn te verbeteren
 • Lening zonder waarborg voor max 200.000 € aan 2 % intrest.
 • 1ste jaar moet er geen terugbetaling gebeuren
 • Meer info hier https://www.sogepa.be/en/ 

D. Nationale Steunmaatregelen

Hieronder vindt U ook de nationale steunmaatregelen terug om alle sectoren hard getroffen door de coronacrisis te ondersteunen.

1. Crisis Overbruggingsrecht zelfstandigen:

 • Is goedgekeurd voor de maanden oktober, november en december 2020.
 • Zelfstandigen die verplicht zijn hun activiteit te sluiten en de toeleveranciers die hun activiteiten moeten staken omdat hun klanten gesloten zijn, ontvangen een dubbele premie.
 • De aanvraag voor het Overbruggingsrecht dient te gebeuren via je Sociaal Verzekeringsfonds.

2. Overbrugginsrecht bij de heropstart van een onderneming:

 • Wordt verlengd van 31 oktober naar 31 december 2020.
 • Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, moet je bewijzen dat je omzet van het derde trimester 2020 10 % lager ligt dan van het derde trimester 2019. Het bewijs van omzetdaling dien je te leveren met objectieve elementen, zoals een attest van de boekhouder, raming BTW aangifte, ….
 • Kan niet gecumuleerd worden met het Crisis Overbruggingsrecht (punt 1 hierboven)
 • Aan te vragen via je Sociaal Verzekeringsfonds.

3. Eindejaarspremie Horeca en toeleveranciers.

 • Overheid garandeert dat alle medewerkers in de Horeca een volledige eindejaarspremie ontvangen. Probleem stelt zich dat de patronale bijdragen
  in het fonds onvoldoende zijn om alle medewerkers een volledige eindejaarspremie toe te kennen. De regering zal in het fonds bijstorten zodat 100 % van de eindejaarspremie kan uitbetaald worden

4. Vrijstelling RSZ 3de kwartaal:

 • Sectoren die verplicht worden te sluiten, worden vrijgesteld van de RSZ bijdrage voor het 3de kwartaal.
 • Geen vrijstelling, maar een compensatie voor de RSZ bijdrage voor het 3de kwartaal met een maximum plafond voor alle niet essentiële sectoren en toeleveranciers die een omzetverlies van 65 % kunnen aantonen. Hoe je het omzetverlies moet aantonen, is nog niet bepaald.
 • Uitbetaalmoment half november 20 en januari 21.

5. Tijdelijke Werkloosheid door Overmacht:

 • Is uitgebreid tot 31 maart 2021, zonder beperkingen en kan zowel voor volledige of deeltijdse schorsing van de arbeidsovereenkomst toegepast worden (bijvoorbeeld 2 dagen per week).

6. Uitstel betalingen RSZ bijdragen

 • Er is de mogelijkheid om als bedrijf een minnelijk afbetalingsplan te bekomen voor de RSZ bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal van 2020. Dit kan retroactief tot 1 juli.
 • Als je dergelijk afbetalingsplan bekomt, zullen er geen sancties toegepast worden, zoals toeslagen of verwijlintresten.

7. Uitstel betalingen belastingen

 • Een bedrijf kan uitstel krijgen van betaling van bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 • Bij het bekomen van een afbetalingsplan, is er vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes.
 • Eén aanvraag volstaat voor de verschillende belastingen.
 • Je dient het uitstel aan te vragen via bijgevoegd formulier op het ogenblik dat je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt.
 • De aanvraag dient te gebeuren bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat bevoegd is voor uw woonplaats of de locatie van de maatschappelijke zetel. Gegevens voor jou kantoor kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën.

8. Moratorium faillissementen:

 • Voor bedrijven die verplicht moeten sluiten worden opnieuw tijdelijk beschermd tegen inbeslagname en faillissement.
 • Dit moratorium geldt tot eind januari.

9. Uitstel kapitaalsaflossingen leningen

10. Bazooka KMO’s- leningen met staatsgarantie

 • Mogelijke uitbreiding terugbetalingstermijn van 3 jr naar 5 jr.
 • Momenteel nog geen beslissing genomen

Zeer veel sterkte en succes allemaal. 
Het HLS-Team

 

Alle nieuws
Stuur ons een berichtje.
Indien u doorgaat met surfen op onze site, aanvaardt u onze Privacybeleid.
Ok